Cautare
Contact

Termeni si conditii

Aceste Condiții Generale, care includ prin această referință toate regulile, procedurile și procesele care pot fi publicate pe site-ul www.prologue.ro, constituie un contract între toți vizitatorii și utilizatorii site-ului www.prologue.ro ( așa cum este definit mai jos ) si SC PROLOGUE ADVERTISING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei 34, bl. 5C, sc. A, et. 10, ap. 44, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/350/2008, C.I.F. RO 23047479, avand adresa de corespondenta Strada Popa Tatu Nr. 1, etaj: mansarda, sector 1, Bucuresti.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, trebuie să opriți imediat utilizarea acestui site Web.

Cine suntem noi?

Prologue Advertising deține și operează o platformă și un serviciu de programare cu acces liber ( www.prologue.ro ).

Acești termeni și condiții acoperă orice utilizare a site-ului web deținut de Prologue Advertising, indiferent dacă sunteți înregistrat sau nu.

Când utilizați www.prologue.ro în conformitate cu aceste condiții, aveți dreptul să utilizați funcțiile disponibile, cu excepția acelor facilități unde accesul este restricționat sau condiționat.

Trebuie să respectați toate drepturile de autor și anunțurile similare!

În calitate de proprietar / administrator al site-ului www.prologue.ro, ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Confidențialitate, date personale și cookie-uri

Prologue Advertising se supune respectării legislației române și UE privind confidențialitatea și protecția datelor și să aplice principiile procedurilor transfrontaliere de protecție a datelor recunoscute.

Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu Politicile de confidențialitate ale www.prologue.ro și că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu aceste declarații.

În particular, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către Prologue Advertising l și contractorii săi, precum și cu datele deținute de Prologue Advertising în afara României și a Uniunii Europene.

Proprietatea site-ului web și a conținutului

Conținutul site-ului Prologue Advertising l ( www.prologue.ro ) este proprietatea SC Prologue Advertising SRL

Prologue Advertising l garantează utilizatorului acces limitat pe site-ul www.prologuel.ro, în interes personal și de informare și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Prologue Advertising fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea Prologue Advertising, sau, dupa caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin de acord cu cele mai sus menționate.

Prologue Advertising este proprietarul site-ului său web (www.prologue.ro), al software-ului care constituie aceste site-uri web și al tuturor drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală din aceste bunuri.

Licențe acordate de autori și de alți contribuitori

Reproducerea integrală sau parțială a unui articol este condiționată de respectarea practicilor academice de atribuire obișnuite, care trebuie respectate cu strictețe în plus față de cerințele CC-BY.

Licența CC-BY nu vă dă dreptul să reproduceți sau să publicați conținut de pe www.prologue.ro în orice forum ( online sau nu ) care susține orice punct de vedere politic, religios, anti-religios, rasist, extremist, violent sau lipsit de respect. Vă angajați să eliminați orice astfel de conținut din orice astfel de forum imediat, la cererea Prologue Advertising, în cazul în care conținutul a fost postat de către sau pentru tine.

De asemenea, este posibil să nu reproduceți niciun conținut de pe site-urile noastre pentru a denigra Prologue Advertising.

Sunteți de acord că oricine vizitează site-urile web Prologue Advertising poate copia și re-posta conținutul dvs. în mod liber, fără permisiune și fără nici o taxă, sub rezerva doar cerințelor de citare. Acest lucru este supus prevederilor privind materialele terților.

Disponibilitate; Viruși și atacuri; Bugs și erori

Prologue Advertising nu promite că siteul sau funcționalitatea acestuia, nici alte aplicații, widget-uri sau alte modalități de accesare a serviciilor Prologue Advertising vor fi disponibile cu uptime de 100%. Site-ul web poate să nu fie disponibil pentru întreținere sau upgrade-uri, pentru care Prologue Advertising va încerca să ofere o notificare rezonabilă, și poate suferi căderi neașteptate. Ne străduim să evităm erorile prin întreținerea activă, dar nu garantăm că site-ul web va fi fără erori.

Disponibilitatea constantă sau pe termen lung a diferitelor facilități și servicii furnizate de Prologue Advertising nu este garantată. Serviciile pot fi actualizate, îmbunătățite, modificate, reduse sau retrase. Nu suntem responsabili pentru retragerea oricărui serviciu sau funcționalitate.

Prologue Advertising va folosi instrumentele adecvate pentru a încerca să minimizeze atacurile de orice fel, dar nu garantează faptul că site-ul sau legăturile postate de utilizatori vor fi libere de viruși de la terți și de alte programe software terță parte.

Proprietate și drepturi

Prologue Advertising este, de asemenea, singurul deținător sau licențiat al tuturor drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală în software-ul care constituie site-ul său web. Permisiunea dvs. de a utiliza site-ul web www.prologue.ro este limitată la utilizarea site-ului respectiv în scopuri legale în România respectarea acestor condiții și a oricăror alte condiții sau reguli puse în aplicare de Prologue Advertising. Toate drepturile asupra oricăror materiale de autor care aparțin Prologue Advertising sunt rezervate.

Activități interzise

Următoarele activități sunt interzise pe site-ul web al Prologue Advertising și pot duce la suspendarea sau încetarea înregistrării dvs., pe care Prologue Advertising își rezervă în mod expres dreptul de a face și în cazul în care sunteți obligat să vă despăgubiți Prologue Advertising așa cum se prevede în aceste condiții.

  • Orice colectare automată sau robotică a datelor, răsturnarea sau accesarea cu crawlere a site-ului prologue.ro pentru date de orice fel
  • Deghizarea identității dvs. atunci când interacționați în vreun fel pe site-ul prologue.ro
  • Orice activitate care este destinată sau este susceptibilă de a aduce vreun prejudiciu sau prejudiciu Prologue Advertising, oricărui furnizor Prologue Advertising sau oricăror utilizatori ai facilităților Prologue Advertising
  • Orice încercare de a copia sau inversa codul care formează site-ul sau oricare dintre funcționalitățile acestuia orice act care intenționează sau poate provoca daune oricărui site Prologue Advertising, disponibilitatea acestuia pe internet, software-ul sau reputația acestuia, inclusiv (dar fără a se limita la) atacuri de negare a serviciilor
  • Încărcarea sau plasarea pe orice site web Prologue Advertising sau pe orice site pe care îl furnizează Prologue Advertising, orice virus sau alt cod dăunător sau nedorit
  • Orice activitate frauduloasă, dăunătoare sau ilegală
  • Orice încercare de a obține acces neautorizat la bazele de date sau alte resurse ale Prologue Advertising sau ale furnizorilor săi
  • Detașarea sau conectarea la orice conținut care nu respectă în toate privințele cerințele de conținut stabilite în aceste condiții
  • Detașarea oricărei alte informații personale sensibile a oricărei alte persoane fără consimțământul explicit informat al acelei persoane
  • Reproducerea, duplicarea, copierea sau revânzarea oricărei părți a oricărui site web Prologue Advertising, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de aceste condiții.

Acces Mobil

Când accesați site-urile web Prologue Advertising prin intermediul unui dispozitiv mobil, aveți în vedere faptul că furnizorul dvs. poate să se taxeze pentru utilizarea datelor.

Încălcarea drepturilor dvs.

Credem în respectarea drepturilor acordate prin lege și a celor acceptate în mediul academic. Dacă credeți că drepturile dvs. au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați la adresa: gdpr@prologue.ro

Modificarea condițiilor

Aceste Condiții și alte condiții și reguli ale www.prologue.ro vor fi modificate periodic. Amendamentele vor fi comunicate în maniera ( modalitățile ) care apar cel mai adecvat pentru Prologue Advertising. Modificările au efect asupra faptului că această comunicare vă este pusă la dispoziție, indiferent dacă sunteți sau nu autentificată pentru a primi informațiile.

DISCLAIMER

Deși în fiecare moment se fac eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, Prologue Advertising nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a siteului www.prologue.ro, ori a serviciilor apărute sub egida Prologue Advertising. Prologue Advertising nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă Prologue Advertising vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

La cererea Prologue Advertising, sunteți de acord să exonerați de răspundere Prologue Advertising pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

Nicio prevedere a acestor condiții pentru utilizarea site-ului nu limitează sau exclude sau nu poate fi interpretată ca intenționând să limiteze sau să excludă răspunderea Prologue Advertising pentru neglijență gravă ( așa cum este definită de legislația română ) sau pentru încălcarea deliberată sau pentru orice altă chestiune pentru care, prin lege, răspunderea nu poate fi limitată sau exclusă.

Termen limită pentru introducerea reclamațiilor

Orice reclamație împotriva Prologue Advertising trebuie să fie adusă în termen de un an de la data la care ați luat cunoștință de existența acestei afirmații.

Neîndeplinirea drepturilor

Nicio neîndeplinire a unui drept nu constituie o renunțare la încălcarea ulterioară a unei promisiuni de a nu aplica acest drept.

Nicio alocare de drepturi, obligații.

Nu puteți să vă atribuiți niciunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. în niciun aspect al relației dvs. cu Prologue Advertising.

Conciliere

În cazul în care aveți o nemulțumire în legătură cu serviciile oferite de Prologue Advertising, vă rugăm să ne adresați un e-mail pe adresa: gdpr@prologue.ro. Orice conflict apărut între clienții Prologue Advertising și companie se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două parți. În cazul în care conflictul nu s-a soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.

Forță majoră

Nici dumneavoastră, nici Prologue Advertising nu sunteți / nu sunteți răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor din cauza unor circumstanțe care nu depășesc controlul rezonabil al părții afectate, dar și Prologue Advertising se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a limita durata și efectul acestor circumstanțe și pentru a găsi alte modalități de a vă îndeplini obligațiile.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acordul dvs. cu Prologue Advertising, inclusiv aceste condiții și toate celelalte aspecte menționate mai sus, este reglementat exclusiv de legile României și GDPR. Dumneavoastră și Prologue Advertising sunteți de acord să căutați cu bună-credință să rezolvați orice dispută prin discuții, negociere și mediere de bună credință înainte de a ajunge la un litigiu. Orice litigiu nerezolvat va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Cluj-Napoca, România. Prologue Advertising nu acceptă nicio altă jurisdicție, cu excepția cazului în care se convine altfel explicit în scris. Veți fi de acord cu orice acțiune luată de noi pentru a vă opri sau împiedica să introduceți o acțiune care încalcă această clauză și să ne despăgubiți pentru costurile noastre în a iniția o astfel de acțiune.

Termenii și condițiile acestor site-uri web ale Prologue Advertising  au intrat în vigoare la 23 mai 2018.

articole web design

Am lansat Meridian Broker, noua platforma de asigurari online RCA

Stim cu totii ca traim intr-o lume in continua schimbare. Suntem mereu pe fuga si vrem solutii smart, mai ales cand este vorba de transportul cu masina. Ultimul lucru pe care ...

afla mai multe

Magazin online la cheie- solutii practice pentru o afacere de succes

Una din cele mai metode pentru a-ti creste businessul pe 2020 consta in crearea unui magazin online la cheie. Desi ne aflam inca in pandemie, vanzarile online au crescut cu 20% ...

afla mai multe
toate articolele

produse Web design

Newsletter

Una din cele mai eficiente tehnici de a pastra legatura cu actualii clienti este newsletterul – emailul promotional sau informativ, care ajunge periodic la un grup de persoane interesate ...

afla mai multe

CMS

CMS-ul nostru a fost gandit si organizat in asa fel incat sa fie cat mai usor de folosit, este propria noastra platforma, gandita sa fie flexibila si adaptabila oricarui ...

afla mai multe
toate produsele

cere oferta web design, seo...

Sunteti interesat de o colaborare in domeniul
web design?

Sau poate aveti nevoie de seo?
Va invitam sa completati formularul nostru interactiv pentru a cere o estimare a proiectului dumneavoastra de web design.

Cere oferta web design

Oferim servicii de web design (website-uri, interfete de
administrare
, aplicatii intranet), optimizare pentru motoarele de cautare, publicitate online...

vezi portofoliul

echipa noastra recomanda

GPeC 2014

Gala Premiilor eCommerce (GPeC) este considerata cea mai relevanta competiție a online-ului romanesc, datorita criteriilor de jurizare complexe si a obiectivitatii ...

alfa mai multe detalii

Servicii de gazduire

cyber_Folks este pe piata de la inceputul anului 2004 din dorinta de a oferi servicii de gazduire la un pret accesibil ...

alfa mai multe detalii

Web design, Seo, Newsletter, Email Marketing, CMS

Noutati

Am lansat Meridian Broker, noua platforma de asigurari online RCA

Stim cu totii ca traim intr-o lume in continua schimbare. Suntem mereu pe fuga si vrem solutii smart, mai ales cand ...

afla mai multe

O noua platforma de turism pentru Paralela 45

Ne bucuram de lansarea unui nou proiect de rebranding online, pentru cunoscuta agentie de turism- Paralela 45. Fiind un client de ...

afla mai multe

Radio Guerrilla

Realizare site de prezentare - Radio Guerrilla  Oferind ani la rand un content de calitate si emisiuni live cu invitati care au ...

afla mai multe
toate noutatile

Newsletter

Scrie mai jos adresa ta de email si apasa ENTER!